10 noviembre 2011

agenda: psicomotricitat per a infants


Vols saber més sobre la PSICOMOTRICITAT?
La pràctica psicomotriu va dirigida a afavorir el procés maduratiu i evolutiu de l'infant d'1 a 7 anys, partint de la seva pròpia expressió motriu. Els principis d'aquesta pràctica es basen en el concepte de globalitat del nin.
La psicomotricitat és una activitat d'interès fonamental com a recurs pedagògic d'ajuda a la maduració.
Té com a objectiu principal potenciar i desenvolupar en el nin la seva capacitat de comunicació, de creació i acompanyar-lo en el seu itinerari maduratiu, duent-lo del plaer de l'acció al plaer de pensar.


Perque l'infant realitzi aquest camí es crea una situació de joc que facilita l'exercici i experimentació de totes les seves capacitats, en un espai estructurat per diferents materials que corresponen al nivell de desenvolupament i competència del nin en un clima de joc, de seguretat i de confiança.

La pràctica psicomotriu pretén millorar les següents capacitats:
• Cognitives: conèixer el seu propi cos, l'espai, el temps i les característiques dels objectes.
• Motrius: moviments d'equilibri, salt, escalar, desplaçar-se.
• Emocionals: control de l'agressivitat, tolerar la frustració, sentir i expressar el plaer i el displaer,...
• Socials: acceptar les normes, escoltar i dialogar, esperar el seu torn, en definitiva, jugar amb els altres.


Els dijous horabaixa (a concretar hora en funció del grup).
Màxim 4-5 infants per grup.
Impartit per: Mercedes Rodríguez. Psicòloga infantojuvenil i psicomotricista.

Més informació:
PAS A PAS. Consultes Mèdiques Juaneda Inca.
Tel. 636 44 20 94
pasapas@clinicajuaneda.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario