07 mayo 2011

vacances en pau 2011

Amics, amigues.
Tornam a posar en marxa el projecte Vacances en Pau d'acolliment d'infants sahrauís els mesos d'estiu. Com cada any agrairem tota la col·laboració possible per tal de difondre el projecte i ajudar a que tots els infants que venen a les nostres Illes, uns 160, puguin estar aquests mesos en una família.

Vacances en pau 2011
C/ Pere Dezcallar i Net, 11, 1er. Porta 7
Tel. 871944783 / 639329320 / 680244541

No hay comentarios:

Publicar un comentario