27 septiembre 2011

agenda: Banc de temps d´Alaró


PRIMERA TROBADA DEL BANC DE TEMPS D’ALARÓ

Amb motiu de la recent posada en marxa del banc de temps d'Alarós'anuncia la primera trobada per a tots els participants el pròxim dimarts dia 11 d'octubre de 2011 al casal de Son Tugores, primer pis de 19 a 20h. El motiud'aquestes trobades és el de donar a conèixer els serveis que ofereixen elsparticipants així com fomentar les relacions veïnals.
En aquesta primera trobada es podran donar a conèixer els serveis de menjar. Tots els participants que vulguin oferir menjar d'elaboració pròpiapodran portar una petita degustació per picar. Això serà valorat en bessons que seran sumats al seu compte. Per a les persones que vulguin saber com funciona el banc de temps es recomana la lectura del Manual de participacióque hi ha al següent blog:              bancodetiempoalaro.blogspot.com
              Es prega confirmació d'assistència contestant a aquest correu electrònic, moltes gràcies.
Telf: 622.57.13.20


PRIMER ENCUENTRO DEL BANCO DE TIEMPO DE ALARÓ

Con motivo de la reciente puesta en marcha del banco de tiempo de Alaró se anuncia el primer encuentro para todos los participantes el próximo martes día 11 de octubre de 2011 en el casal de Son Tugores, primer piso de 19 a 20h. El motivo de estos encuentros es el de dar a conocer los servicios que ofrecen los participantes así como fomentar las relaciones vecinales.
En este primer encuentro se podrán dar a conocer los servicios de comida. Todos los participantes que quieran ofrecer comida de elaboración propia podrán traer una pequeña degustación para picar. Esto será valorado en bessons que serán sumados a su cuenta. Para las personas que quieran saber cómo funciona el banco de tiempo se recomienda la lectura del Manual de participación que hay en el siguiente blog:
Se ruega confirmación de asistencia contestando a este email, muchas gracias.
Telf: 622.57.13.20

No hay comentarios:

Publicar un comentario