21 diciembre 2011

agenda: TALLER D'EDUCACIÓ ALIMENTÀRIAEl taller promou canvis en els estils de vida i hàbits alimentaris inadequats que contribueixen a l'augment de pes. Aquest taller és una adaptació breu d'un programa específic més ampli i fonamentat anomenat "Nens en Moviment", dirigit a infants, adolescents i a les seves famílies amb sobrepès o obesitat i que actualment s'aplica amb èxit en diferents clíniques.


Oferim un taller preventiu i educatiu que ofereix informació nutricional, pautes de resolució de conflictes i educació emocional.

Els objectius principals són:

Pels infants:
• Fomentar bons hàbits alimentaris i estils de vida més saludables.
• Oferir conceptes bàsics de nutrició i d'alimentació.
• Promoure l'activitat física.
• Augmentar l'autoestima de l'infant.

Pels pares:
• Que prenguin consciència de la importància de l'alimentació.
• Oferir-los recomanacions nutricionals i equilibrades per als seus fills.
• Prevenir problemes relacionats amb la conducta alimentària.

Metodologia
• El programa utilitza tècniques cognitiu-conductual i afectives.
• Treballa amb temes relacionats amb la seva salut com: alimentació, publicitat enganyosa, autocontrol, imatge corporal, comunicació, resolució de conflictes,…
• Pretén que els infants puguin analitzar i expressar les seves emocions en relació amb el tema de l'alimentació

Destinataris: Dirigit a infants d'entre 6 a 12 anys i a les seves famílies. Grups reduïts
És un taller educatiu dirigit a aquesta franja d'edat perquè sabem que és un període de la vida en el qual es fomenten i consoliden els hàbits alimentaris.

Durada: 5 setmanes de durada, dividides en sessions teòric-pràctiques setmanals d'una hora i mitja per als infants i una darrera sessió que serà una conferència-col·loqui teòrica-pràctica per a les famílies.

Temporalització: Inici: el divendres 20 de gener de 19 a 20’30 h. i finalitza el 17 de febrer. La conferència-col·loqui per a les famílies serà el dissabte 18 de febrer a 11’00h. i tindrà una durada de 1’5h.

Impartit per
·        Joan Marc Tur. Psicòleg Infantojuvenil i Educador en Obesitat Infantil de PAS A PAS.
·        Leticia Lozano (Nutricionista i Educadora en Obesitat Infantil, coordinadora de NUBIM- Unitat especialitzada en Nutrició Matern-Infantil).

Preu: 140 euros.
Lloc:PAS A PAS. Consultes Mèdiques Juaneda Inca
Més informació: 636 44 20 94 / pasapas@juanedainca.es / www.pasapas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario