20 enero 2012

agenda: NEUROLOGOPÈDIA

Ens complau informar-lo d’un nou servei de PAS A PAS, la NEUROLOGOPÈDIA,… tant per adults com per infants.


La neurologopèdia és la branca de la logopèdia que s'encarrega de la rehabilitació del llenguatge, la parla i l'alimentació de pacients que han perdut aquestes facultats com a conseqüència d'un dany cerebral.
El neurologopeda intenta recuperar al màxim les funcions cognitives perdudes, procurant millorar al màxim la qualitat de vida de les persones que han sofert danys cerebrals.Què oferim:1. Avaluació i tractament de:
- Afàsies (pèrdues de llenguatge a causa de patologies cerebrals).
- Disàrtries (pèrdua de intel·ligibilitat de la parla per causa neurològica).
- Disfàgies neurògenes (problemes en l'alimentació a causa de problemes cerebrals).
- Apràxies (trastorn del control voluntari de la musculatura que impedeix realitzar moviments anteriorment apresos).
- Agnòsies (incapacitat per reconèixer estímuls coneguts).
- Alèxies (problemes de lectoescriptura deguts a patologia cerebral).
- Acalculia (problemes de càlcul deguts a patologia cerebral).
- Patologies cerebrals que cursen o poden cursar amb les problemàtiques abans esmentades (TCE: traumatisme craneo-encefàlic; Ictus cerebrals: hemorràgies, embòlies, etc.; Tumors cerebrals; Demències).

2. Estimulació cognitiva d'altres capacitats:
- Memòria
- Funcions executives
- Atenció
- Orientació

Lloc: PAS A PAS. Consultes Mèdiques Juaneda Inca.
Terapeuta: Jaume Blesa. Neurologopeda i psicòleg de PAS A PAS.
Més informació:              636 44 20 94       / pasapas@juanedainca.es / www.pasapas.es
Restam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que considereu oportú.
Atentament,
L’equip de PAS A PAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario